GIẤY PHÉP IN

I. Giấy phép in do sở thông tin và truyền thông cấp:

II. Thông tin tra cứu hóa đơn tại trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

giấy phép in hóa đơn

III. Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia:

Share Button
 
Show Buttons
Hide Buttons

In Hóa Đơn Miền Nam Group

546/26 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

Thành Phố Hồ Chí Minh

,

Hồ Chí Minh

700000/ZIP0906715553